"Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do nieba."

Ksiądz Bosko

Rodzina Salezjańska św. Jana Bosko

"Niewielkie siły, kiedy się zjednoczą, stają się potęgą" (ks. Bosko)

Rodzina Salezjańska św. Jana Bosko jest zjednoczeniem wspólnot, instytutów zakonnych i świeckich oraz grup apostolskich, które żyją tym samym duchem salezjańskim, wywodzącym się od św. Jana Bosko, podejmują w różnych zakresach to samo posłannictwo młodzieżowe, zobowiązują się do wzajemnej współpracy i współdziałania, są oficjalnie uznane.

W świecie istnieje 21 gałęzi Rodziny Salezjańskiej zrzeszających ponad czterysta tysięcy członków, ponadto 27 grup, wspólnot i zgromadzeń zakonnych zgłosiło chęć przynależności do RS.

W Polsce istnieje obecnie 7 gałęzi RS zrzeszających ponad 4000 członków.

Są to:

  • Salezjanie Ks. Bosko
  • Córki Maryi Wspomożycielki (Salezjanki) CMW
  • Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich SWS
  • Stowarzyszenie Byłych Wychowanków BWS
  • Instytut Ochotniczek Ks. Bosko VDB
  • Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych ADMA
  • Zgromadzenie św. Michała Archanioła CSMA